e-Learningové kurzy MAKOM


Proč firemní e-learning?

Firemní vzdělávání se stále vyvíjí. Firmy se v minulosti zaměřovaly na rozvoj svých zaměstnanců ve vazbě na vzdělávací potřeby. Dnes už nestačí odstraňovat slabá místa, ale je potřeba hledat způsoby, jak rozvíjet zaměstnace efektivně a jak propojit firemní vzdělání s individuálními potřebami zaměstnanců. Implementace e-learningových kurzů do firemního vzdělávání přinese mnoho výhod z hlediska nákladů a času potřebného pro vzdělávání. Základními výhodami firemního e-learningu jsou:

 • Možnost snadno vytvářet a upravovat firemní e-learningové kurzy vám umožní poskytovat zaěstnancům skutečně aktuální a relevantní kurzy. a sdílet informace a znalosti
 • Zjednodušení přípravy na certifikaci a následnou certifikaci. Zaměstnanci budou mít k dispozici přípravné kurzy a materiály. Můžet vytvářet vlastní testové otázky, nastavovat obtížnost a hranici pro splnění a testovat znalosti.
 • Možnost přímo začlenit do kurzu firemní materiály v běžných formátech např. pdf, Word, Excel, Power Point, jpg, mp3 a dalších

Hotové e-learningové kurzy - získejte kvalitní vzdělávání pro své zaměstnance

 • Žádné počáteční náklady
 • Nízké ceny a vše na jednom portále
 • Snadná administrace výuky
 • Stálá dostupnost
 • Kurzy připravili odborníci z praxe

E-learningové firemní kurzy na míru

 • Nízké pořizovací náklady - pouze vývoj kurzu
 • Vývoj kurzu na míru
 • Nemusíte provozovat vlastní LMS (Learning Management System) a ušetříte
 • Máme tým spolehlivých expertů z praxe

Příklady využití

 • Zaškolování nových zaměstnanců - obchodních reprezentantů a obchodníků
 • Ověření znalostí produktů - možnost testování
 • Sdílení informací o produktech
 • Předání marketingových a produktových informací o nových výrobcích nebo službách
 • Učení standardům - např. postup při reklamaci, zápisu objednávky
 • Kurz BOZP, vycházející z vašich podmínek
 • Komunikace se zákazníky - prodejní dovednosti přizpůsobené situacím, ve kterých jednají Vaši obchodníci

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010