e-Learningové kurzy MAKOM


Od vývoje e-learningových kurzů po implementaci

Nabízíme vám komplexní služby, které zahrnují poradenství, analýzu vzdělávacích potřeb a metodickou podporu v oblasti vývoje digitálního obsahu e-learningových kurzů. Kvalitní obsah kurzu v souladu se zásadami vzdělávání dospělých mohou přinést studujícímu maximum poznatků uplatnitelných v praxi.

E-learning není prezentace

Bez týmu zrušených profesionálů nelze vytvářet obsah na úrovni, která zaručí kvalitu a efektivní získávání znalostí. Vy znáte nejlépe Vaši firmu a její potřeby, my umíme e-learning. Vývoj obsahu není vytvoření prezentace, ale je to proces, který zahrnuje:

  • Identifikaci a odsouhlasení cílů kurzu
  • Důslednou analýzu cíloví skupiny, která bude kurz používat
  • Tvorbu metodického a didaktického návrhu
  • Vývoj obsahu
  • Pilotní ověření
  • Implementaci kurzu do e-learningového prostředí MAKOM

Naše kurzy jsou v souladu se standardy SCORM.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010