e-Learningové kurzy MAKOM


OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Navazuje na Operační program podnikání a inovace z minulého období a schválení se předpokládá na přelomu dubna a května 2015. Následně budou moci firmy podávat žádosti.

Prioritní osy

  • PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  • PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních dponiků
  • PO3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technlogií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  • PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Výše podpory

  • malé podniky 45 %
  • střední podniky 35 %
  • velkéé podniky 25 %

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010