e-Learningové kurzy MAKOM


Školení pro Místní akční skupiny - Facilitace a moderace workshopů

Školení pro Místní akční skupiny připravujeme na základě potřeb skupiny a s důrazem na předchozí praxi s moderací a facilitací. Častými tématy kurzu jsou:

  • principy facilitace včetně jejich osvojení, tréninku
  • základní facilitací dovednosti včetně nácviku
  • procesní nástroje facilitace
  • obvyklé chyby facilitátora – jak jim předcházet
  • typy zásahů facilitátora
  • nácvik základních facilitačních/moderačních technik, dovednosti moderátora
  • formulace cílů, definování a udržení tématu
  • dynamika procesu moderace/facilitace
  • interpretace výsledků

Pro více informací pište na: info@businesslink.cz.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010