e-Learningové kurzy MAKOM


Co získáte a proč investovat do firemního vzdělávání

 • Vyšší výkonnost a produktivitu zaměstnance.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Zlepšení vnitrofiremní komunikace.
 • Identifikaci slabých míst v péči o zákazníka a zlepšení péče o zákazníka.
 • Efektivnější týmovou spolupráci.
 • Adaptabilitu a připravenost firmy na změny.
 • Zvýšení motivace zaměstnanců.

Nejvíce žádané oblasti firemního vzdělávání

Firemní vzdělávání formou tréninku je realizováno na základě skutečných potřeb. V poslední době to nejčastěji byly následující tréninky:

 • Prezentační dovednosti - v češtině a angličtině
 • Prodejní dovednosti
 • Vyjednávání o ceně – obchodní vyjednávání
 • Trénink obchodních zástupců v oblasti rychloobrátkového zboží
 • Manažerské dovednosti
 • Leadership
 • Vedení a budouvání úspěšného prodejního týmu
 • Koučování obchodních zástupců v terénu
 • Trénink reprezentantů farmaceutické firmy
 • Konzultativní prodej – prodej služeb.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010