e-Learningové kurzy MAKOM


TRÉNINK MISTRŮ A LINIOVÝCH MANAŽERŮ

Modulový program je určen pro mistry a liniové manažery nebo pro ty, kteří mají na tuto pozici nastoupit. Firmy mohou vybrat moduly, odpovídající skutečným tréninkovým potřebám a rozvojovým cílům.

Manažerské techniky a osobnost mistra

 • Osobnost, role a funkce mistra
 • Manažerská role liniových manažerů a mistrů
 • Role mistra ve výrobním procesu
 • Situační vedení
 • Plán práce s jednotlivými podřízenými a určení jejich silných a slabých stránek
 • Týmová práce a role v týmu

Komunikace a řešení konfliktních situací

 • Jak správně komunikavat se svými pracovníky i týmy
 • Jak přesvědčit Váš tým o správnosti Vašeho rozhodnutí
 • Komunikace s podřízenými – uznání, kritika, zpětná vazba
 • Jak komunikovat pozitivní i negativní zprávy
 • Jednotné chování a vystupování – kodex mistra
 • Komunikace „nadřízený – jednotlivec“
 • Komunikace „nadřízený – skupina“
 • Nedorozumění v komunikaci
 • Příprava a vedení porad
 • Řešení konfliktů
 • Vedení obtížných rozhovorů – propouštění, vytýkací dopisy
 • Prezentace před skupinou

Motivace podřízených

 • Co to je motivace a co lidi motivuje
 • Teorie motivace a jejich uplatnění v praxi
 • Spokojenost pracovníků – faktor motivace
 • Nástroje motivace – jak je efektivně využívat
 • Jak se zachovat, když pracovníci ztrácejí motivaci
 • Odměňování pracovníků a týmů
 • Metody odměňování
 • Hmotná zainteresovanost pracovníků
 • Zaměstnanecké výhody

Plánování, delegování, kontrola a základy time managementu

 • Plánování
 • Zásady delegování
 • Delegování – bariéry podřízený a mistr
 • Stanovování priorit
 • Základní principy řízení času

Minimum z pracovního práva

 • Pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Přijetí do pracovního poměru
 • Pracovní doba, délka pracovní doby
 • Dovolená
 • Mzda
 • Ukončení pracovního procesu

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010