e-Learningové kurzy MAKOM


Analýza tržní hodnoty firem

Pro investory, vlastníky nebo věřitele firem nabízíme stanovení a ocenění tržní hodnoty firmy na základě analýzy makro i mikroprostředí, vycházející z finanční analýzy a s využitím nejmodernějších metod užívaných ve světě.

Rozsah, podmínky, cíle a zdroje definujeme společně s Vámi před zahájením projektu. Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte nás.

Metody:

 • Účetní, věcné, likvidační hodnoty
 • Výnosové metody – kapitalizace zisku, diskontu cash flow, stanovení diskontní míry, EVA
 • Kombinované – Schmalenbachova, vážené střední hodnoty, nadzisku
 • Relativního oceňování
 • Krizový management
 • Analýza problémů
 • Analýza původců
 • Vyhodnocení situace
 • Definice opatření a jejich realizace
 • Návrh organizačních změn
 • Implementace a řízení změn
 • Supervize procesu změn

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010