e-Learningové kurzy MAKOM


Audit spokojenosti zaměstnanců

Výstupem tohoto auditu je zpráva, která popisuje názory zaměstnanců v oblastech, které se jich přímo dotýkají:

 • Pracovní podmínky a pracovní prostředí
 • Finanční ohodnocení
 • Styl vedení
 • Možnost vzdělávání
 • Možnost rozvoje
 • Komunikace a informovanost
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Organizační změny a jejich zavádění

Projekt probíhá v postupných krocích

 • Stanovení zkoumaných oblastí po dohodě se zadavatelem s ohledem na aktuální stav, cíle a očekávání
 • Vytvoření dotazníků
 • Pilotní testování
 • Distribuce dotazníků a sběr dat (dotazníky mohou být v tištěné podobě, elektronické nebo mohou být vyplňovány přímo na internetu, což zjednodušuje distribuci)
 • Zpracování dat a příprava závěrečné zprávy
 • Prezentace výsledků a předání závěrečné zprávy

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010