e-Learningové kurzy MAKOM


Motivační audit

Motivační audit provádíme pomocí dotazníkového šetření. Výstupy motivačního auditu slouží k:

 • posouzení současné úrovně motivace
 • posouzení účinnosti používaných motivačních nástrojů
 • zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců
 • maximálnímu využití lidského potenciálu, zjištění potřeb pro osobní i profesní růst zaměstnanců i manažerů
 • nastavení systému cafeteria
 • posouzení současného stavu personálních procesů
 • návrhům pro nový rozvoj
 • ke snížení nákladů v oblasti lidských zdrojů.

Projekt probíhá v postupných krocích

 • Stanovení zkoumaných oblastí po dohodě se zadavatelem s ohledem na aktuální stav, cíle a očekávání
 • Vytvoření dotazníků
 • Pilotní testování
 • Distribuce dotazníků a sběr dat (dotazníky mohou být v tištěné podobě, elektronické nebo mohou být vyplňovány přímo na internetu, což zjednodušuje distribuci)
 • Zpracování dat a příprava závěrečné zprávy
 • Prezentace výsledků a předání závěrečné zprávy

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010