Firemní vzdělávání

Proč investovat do firemního vzdělávání a co získáte

 • Vyšší výkonnost a produktivitu zaměstnance.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Zlepšení vnitrofiremní komunikace.
 • Identifikaci slabých míst v péči o zákazníka a zlepšení péče o zákazníka.
 • Efektivnější týmovou spolupráci.
 • Adaptabilitu a připravenost firmy na změny.
 • Zvýšení motivace zaměstnanců.

Nejvíce žádané oblasti firemního vzdělávání

Firemní vzdělávání formou tréninku je realizováno na základě skutečných potřeb. V poslední době to nejčastěji byly následující tréninky:

 • Prezentační dovednosti – v češtině a angličtině
 • Prodejní dovednosti
 • Vyjednávání o ceně – obchodní vyjednávání
 • Trénink obchodních zástupců v oblasti rychloobrátkového zboží
 • Manažerské dovednosti
 • Leadership
 • Vedení a budouvání úspěšného prodejního týmu
 • Koučování obchodních zástupců v terénu
 • Trénink reprezentantů farmaceutické firmy
 • Konzultativní prodej – prodej služeb.