e-Learningové kurzy MAKOM


Proč analyzovat ve firmě vzdělávací potřeby

Vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoj může být dobrou strategickou investicí, ale také naprosto zbytečně utracenými penězi, zbytečným nákladem. Podmínkou efektivního firemního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů je, aby byl založený na jasně identifikovaných potřebách tréninku.

5 největších přínosů - co získáte

 • Finanční úspora – firemní vzdělávání odpovídá současné situaci a budoucím rozvojovým potřebám.
 • Propojení rozvoje a vzdělávání s potřebami trhu, firmy a systémem řízení výkonnosti.
 • Identifikaci nedostatečných dovedností zaměstnanců.
 • Nebudete realizovat kurzy, které nemají žádný vztah k potřebám organizace a nepovedou ke zlepšení výkonu.
 • Pomoc lidem identifikovat problémy, plán vzdělávání a tréninku, který je pomůže vyřešit.

Proto naše firemní kurzy vycházejí vždy z analýzy tréninkových potřeb. Nabízíme skutečné firemní vzdělávání na míru.

Analýzu tréninkových potřeb realizujeme na různých úrovních

 • Analýza organizace
 • Analýza pracovního místa
 • Analýza úkolu
 • Analýza výkonu jednotlivce

Jaké metody používáme a jak vypadá jejich praktická realizace

 • Monitoring - budeme v terénu s Vašimi obchodními zástupci, abychom identifikovali, co který z nich potřebuje zlepšit, či změnit.
 • Analýza pracovního místa - vycházíme z konkrétní situace ve Vaší firmě. Víme, že v každé firmě existují rozdílné zvyklosti, jak nazývat pracovní pozice. Proto se řídíme obsahem práce a nikoliv názvem pracovní pozice.
 • Popis pracovní činnosti - porovnáme popis pracovní činnosti se skutečností.
 • Strukturované interview
 • Benchmarking
 • Mystery shopping, mystery calling

Analýzu tréninkových potřeb pro Vás můžeme připravit jako samostatný projekt. Chcete více informací, obraťte se na nás se svými dotazy.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010