Daň z přidané hodnoty ve velké británii (uk vat)

V tomto článku se budeme zabývat tématem DPH ve Velké Británii, často označovanou jako UK VAT. DPH je zkratka pro Daň z Přidané Hodnoty, což je základní forma spotřební daně, která se uplatňuje na většinu zboží a služeb prodávaných v rámci Spojeného království. Je důležité mít porozumění tomuto systému danění, nejen pro firmy, které působí ve Velké Británii, ale i pro ty, kteří se zabývají obchodem se zemí.

Dph ve velké británii – základy

DPH je zdanění, které se uplatňuje na nákupy a prodeje zboží a služeb. Podniky, které dosáhnou určitého obratu, jsou povinny se registrovat k DPH a účtovat ji na svých fakturách. Na druhé straně mohou také tyto podniky odečíst DPH, kterou platí za nákupy, což je známé jako odpočet DPH.

Standardní sazba DPH ve Velké Británii je stanovena na určité procento a platí se na většinu zboží a služeb. Existují však také snížené sazby a osvobození od DPH pro některé specifické kategorie zboží a služeb.

Dph registrace a sazby

Podniky, jejichž obrat dosáhne určitého limitu, jsou povinné se zaregistrovat k DPH u britské daňové správy HM Revenue & Customs (HMRC). To zahrnuje jak místní firmy, tak i zahraniční firmy, které prodávají zboží nebo služby ve Velké Británii. Po registraci jsou povinni pravidelně podávat DPH přiznání a plnit další daňové povinnosti.

Co se týče sazeb DPH, standardní sazba je nejčastěji používanou sazbou a platí se na většinu zboží a služeb. V roce 2021 byla standardní sazba DPH ve Velké Británii stanovena na 20%. Existují však i snížené sazby (např. na potraviny, knihy, léky) a některé zboží a služby mohou být osvobozeny od DPH úplně.

Dph při obchodu se zahraničím

Obchodníci, kteří prodávají zboží a služby mezi Velkou Británií a zahraničím, musí dodržovat specifická pravidla ohledně DPH. To se týká jak obchodu uvnitř Evropské unie, tak i mimo ni. Po vystoupení Spojeného království z EU (Brexit) se změnily pravidla pro DPH v obchodě se zeměmi EU. Podniky by měly mít jasnou představu o tom, jakým způsobem se tato pravidla týkají jejich konkrétního obchodování.

Odpovědnost na Kupujícím a Prodávajících

Při mezinárodním obchodu se DPH může odpovědnost za placení a vybírání DPH lišit v závislosti na tom, zda jde o B2B (business to business) nebo B2C (business to consumer) transakci. V některých případech může být povinnost za úhradu DPH na kupujícím, zatímco v jiných na prodávajícím.

DPH Při Online Prodeji

Od roku 2021 platí nová pravidla pro DPH při online prodeji zboží a služeb do Velké Británie. Tyto změny byly zavedeny v rámci projektu MOSS (Mini One Stop Shop), který usnadňuje placení DPH pro malé a střední podniky v rámci EU a zahraničí.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Je DPH povinná pro všechny podniky ve Velké Británii?

Ne, podniky s malým obratem mohou být osvobozeny od povinnosti registrovat se k DPH. Všichni podniky by však měly zvážit výhody a nevýhody registrace v závislosti na svém obchodním modelu.

Jaké jsou snížené sazby DPH ve Velké Británii?

Snížené sazby DPH se mohou lišit v závislosti na druhu zboží či služby. Například na potraviny, knihy a léky se může aplikovat nižší sazba DPH.

Co se změnilo v rámci DPH po brexitu?

Od vystoupení Spojeného království z EU se změnila pravidla pro obchod se zeměmi EU, a to i co se týče DPH. Podniky by měly být obeznámeny s novými postupy a povinnostmi při obchodování se zahraničím.

Viz také:

Photo of author

Cestin

Napsat komentář