e-Learningové kurzy MAKOM


Prezentační dovednosti

V čem Vám kurz pomůže:

  • naučíte se prodat své myšlenky, názory, nápady, cíle nebo úkoly podřízeným
  • ujasníte si, proč vlastně prezentujete a to, že stanovením cíle prezentace vše začíná
  • seznámíte se s triky zkušených prezentujících
  • zjistíte, co všechno je zapotřebí udělat v rámci přípravy prezentace
  • naučíte se odhadnout skryté motivy a zájmy posluchačů
  • seznámíte se s každou etapou prezentace, od zahájení až po působivý a přesvědčivý závěr
  • získáte zpětnou vazbu od ostatních účastníků, lektora a také z rozboru videozáznamu
  • dozvíte se, v čem se právě vy potřebujete ještě zlepšovat
  • vyzkoušíte si prezentaci před kamerou a dozvíte se, jakých chyb se dopouštíte
  • dozvíte se jak zvládat trému a obtížné situace.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010