e-Learningové kurzy MAKOM


Moje zkušenosti a znalosti jsem získala a získávám

Účastí na kurzech a školeních

 • Training of Management, Institute of Personnel and Development
 • John Whitmore, Koučování a model GROW
 • Koučování, Optimum Results Irsko, 120 hodin výcvik
 • David Drake, Narrative Coaching

Výše jsou uvedeny jenom ty, které mají přímou vazbu na koučování, ale celkový počet kurzů a školení, které jsem absolvovala je mnohem širší, a to nejen v České republice, ale i v Japonsku, UK, Nizozemí, Německu nebo Švédsku

... a hlavně v životě od

 • své skvělé mentorky Evy Wikner Grahnstrom
 • ostatních kolegů a koučů na projektech, mimo jiné Stephanie Frenzer
 • kolegů v práci
 • partnerů na projektech od Portugalska přes celou Evropu, na Kypr až po Turecko, kteří mě naučili chápat a akceptovat různé kulturní rozdíly tak, jak vás to nenaučí žádná kniha ani kurz interkulturálního managementu
 • mých zákazníků a klientů
 • osobního trenéra

Citáty a moudrá slova

 • Mind is everything. What you think you become. Buddha
 • When you really want something, all the universe conspires in helping you to achieve this. Paulo Coelho
 • It is never too late to be what you might have been. George Elliot
 • Much of the stress that people feel doesn't come from having too much to do. It comes from not finishing what they've started. David Allen

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010