e-Learningové kurzy MAKOM


V rámci projektu byly vytvořeny dva speciální kurzy včetně podpůrné metodologie

  • Life Work Planning
  • Integrovaný přístup ke koučování

LIFE WORK PLANNING

Je metodologie, která pomáhá lidem, kteří chtějí nebo jsou situací na trhu práce nuceni zcela změnit zaměstnání a obor.

Největší užitek metodologie LIFE WORK PLANNING přinese:

  • ženám, vracejícím se na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené
  • ženám s dětmi do 15 let, ohroženým nezaměstnaností nebo nezaměstnaným
  • ženám starším 50 let při ztrátě zaměstnání
  • mužům ve stejné situaci jako výše uvedené kategorie žen.

INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KOUČOVÁNÍ

Kurz je určen pro zástupce NNO a vzdělávací instituce, které budou moci získané know how následně využívat a šířit při své činnosti.

Integrovaný přístup ke koučování nejvíce využijí:

  • vedoucí pracovníci, kteří se věnují kariérovému koučování
  • osoby, které pracují s nezaměstnanými a pomáhají jim nalézt novou profesní orientaci
  • pracovníci poradenských center například při práci s lidmi trpícími závislostmi
  • vychovatelé při práci s mládeží.

Metodologie pochází z Německa a Itálie, kde přináší nezanedbatelné výsledky a patří k uznávaným nástrojům používaným nejen ve výše uvedených oblastech. Kurz vedly německé lektorky Stephanie Frenzer a Sabina Kocot a byl tlumočen do češtiny. Navazovaly na něj obdobné kurzy s českými lektory a lektorkami.

Více informací naleznete zde

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010