e-Learningové kurzy MAKOM


Networking jako strategie celoživotního vzdělávání

Co je třeba, aby vzdělávací instituce byly schopny rozvíjet kvalitní služby a jejich nabídku v souladu s trendy v oboru? Vybudovat efektivní síť, vzájemně se od sebe učit a nadále úspěšně spolupracovat - NetCo.

NetCo

Evropské vzdělávací partnerství NetCo přispívá ke zlepšení místních a evropských struktur celoživotního vzdělávání. Zároveň se významně podílí na zvýšení profesionální kompetence dodavatelů vzdělávacích projektů v oblasti spolupráce a vytváření sítí.

  • Jaká by mohla být charakteristika evropské sítě dodavatelů celoživotního vzdělávání?
  • A jaké jsou její předpoklady a nutné kompetence na evropské úrovni?

Vzdělávací partnerství NetCo hodlá vytvořit základnu pro návazné projekty evropské spolupráce a přispět ke zvyšování schopnosti dodavatelů celoživotního vzdělávání spolupracovat a stávající spolupráci v celoživotním vzdělávání dále rozvíjet.

Koordinátor

Move Beratung, Německo

Partnerské instituce

  • Landes Institut für Qualifizierung, Německo
  • Business Link, Česká republika
  • ROC, Nizozemí
  • IREA, Rumunsko

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010