e-Learningové kurzy MAKOM


Rozvoj mezioborových znalostí technologických a IT start up firem

Všechny kurzy jsou dostupné také ve formě e-learningu

Ekonomické a finanční řízení potenciálu firem

 • 6 samostatných modulů, celkem 120 hodin v e-learningové formě
 • Ekonomické řízení (rozhodování, efektivnost investic, plánování)
 • Finanční řízení (řízení peněžních toků, controllingové nástroje)
 • Modely růstu firem
 • Properita firmy (vnitřní a vnější faktory prosperity, měření výkonnosti firem)
 • Základy krizového managementu
 • Případová studie aneb jak je to v praxi

Kreativita a management změn a inovací

 • 20 hodin v e-learningové formě
 • Teorie inovací
 • Principy změn
 • Řízení změn
 • Síla kreativity v inovacích
 • Techniky a nástroje na rozvoj kreativity
 • Myšlenkové mapy, moderační techniky

Knowledge management

 • Proč je řízení znalostí a zavedneí knowledge managementu v technologických firmách důležité
 • Pojetí znalostí
 • řŘzení znalostí a rizika nečinnosti

Základy ochrany duševního vlastnictví

 • Proč je ochrana duševního vlastnictví důležitá
 • Autorský zákon
 • Problematika ochranných známek
 • Prodej duševního vlastnictví
 • Prodej patentu

Aplikovaný management rizik

 • 6 samostatných modulů, celkem 120 hodin v e-learningové formě
 • Pojetí rizika a jeho klasifikace a měření
 • identifikace rizik
 • Stanovení významnosti rizik
 • Důsledky působení rizik (tvorba scénářů, simulace monte carlo)
 • Hodnocení rizika a výběr rizikových variant
 • Metody snižování rizika

Kdo se mohl přihlásit do e-learningových a prezenčních kurzů?

 • Startupisti z Jihomoravského kraje
 • Zájemci z Jihomoravského kraje, kteří zde mají trvalé bydliště nebo pracoviště
 • Zaměstnaci firem se sídlem v Jihomoravském kraji
 • OSVČ z Jihomoravského kraje
 • Projekt je zaměřen na IT firmy, předpokladem je tedy zájem a aktivita v tomto oboru.

Projekt jsme realizovali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. projekt byl ukončen v listopadu 2014. Je možné se přihlásit do e-learningových kurzů, které jsou dostuppné na www.makom.cz. Napište nám a získejte další informace info@businesslink.cz

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010