e-Learningové kurzy MAKOM


Zvyšování konkurenceschopnosti a adaptability malých a středních firem prostřednictvím modulového vzdělávání a poradenství

Projekt byl finacován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v období 1. 2. 2006 až 31. 8. 2007. Cílem projektu bylo nabídnout malým a středním podnikům a začínajícím podnikatelům modulový vzdělávací program a poradenství. Tyto aktivity přispěly ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability. Projekt byl určen pro malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) se sídlem v Praze, popřípadě pro podnikatele a OSVČ se sídlem nebo bydlištěm v Praze.

Přínos pro účastníky

 • Účastníci získali příležitost ZDARMA si rozšířit znalosti v oblastech managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů, financí a strategie, v kurzech ušitých na míru pro malé a střední podniky. Pokud účastník absolvoval všechny nabízené moduly obdržel certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. V případě absolvování jednotlivých modulů obdrželi účastníci potvrzení účasti v konkrétním modulu.
 • Během projektu mohli navíc využít poradenských služeb odborníků v oblasti, ekonomie, legislativy, financování a rozvoje lidských zdrojů a nově nabyté vědomosti převést do praxe.

Realizované semináře

 • Podnikání, legislativa a finance v souvislosti se začleněním do EU - 21. 2. 2007
 • Strategie a business plán pro MSP a začínající podnikatele - 28. 3. 2007
 • Řízení a rozvoj lidských zdrojů - 16. 5. 2007
 • Marketing - budování značky - 18. 4. 2007
 • Scenario Planning - umění strategického pohledu vpřed - 2. 3. 2007. Výstupy naleznete v knihovně.
 • Investice do marketingu na internetu a do nových médií - 21. 5. 2007
 • Ve spolupráci s DB Production - Komunikační strategie A - Z - 8. 6. 2007
 • Knowledge management - 15. 6. 2007
 • Studie proveditelnosti - Feasibility Study - 18. 6. 2007
 • Manažerské dovednosti (v případě minimálně šesti účastníků z jedné firmy - termín vypsán podle dohody)

Nabízené oblasti poradenství

Management a rozvoj lidských zdrojů

 • Benchmarking – CBI
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Vzdělávání zaměstnanců – rozvojové plány
 • Audit lidských zdrojů
 • Strategické a marketingové řízení
 • Ekonomie, finance, daně, právo

Obchod

 • Péče o zákazníka
 • Mystery Shopping a Mystery Calling
 • Trénink a koučování obchodních zástupců
 • Marketing

Projekty EU

 • Zpracování projektů s využitím prostředků z fondů Evropské unie
 • Podnikání v rámci EU

Vedení účetnictví, ekonomické a právní poradenství

 • Založení s.r.o. včetně právního servisu
 • Poradenství v daňových otázkách
 • Mzdová i personální agenda
 • Ekonomické řízení
 • Zákoník práce

Workshopy se usktečnily v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 14. patro. Pokud chcete získat informace o realizaci projektu, kontaktujte projektového manažera. Poslední etapou projektu bylo podání žádosti o akreditaci realizovaného projektu na MŠMT.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010