e-Learningové kurzy MAKOM


Poslání Business Link

Aktivně napomáhat firmám ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, maximálnímu využívání jejich potenciálu, využívání nejnovějších manažerských technik a posilování firemní sounáležitosti.

Jak naplňujeme poslání a co to znamená v praxi

Rozvoj lidských zdrojů
Jsme přesvědčeni, že lidské zdroje - Vaši zaměstnanci jsou to nejcennější, co máte k dispozici na cestě k výsledkům. V rámci tréninků chceme přispívat k rozvoji dovedností a zvyšování potenciálu Vašich lidí.

Firemní sounáležitost
V přípravě každého tréninku budeme k Vaší firemní kultuře přihlížet a budeme ji respektovat.

Nejnovější manažerské techniky
Jsme si vědomi, že i manažerské techniky a manažerské přístupy se vyvíjejí, tak jako vše ostatní kolem nás. Účastníme se kurzů a školení v ČR i zahraničí, abychom s tímto vývojem drželi krok. V rámci projektů EU máme možnost si vyměňovat znalosti a zkušenosti s našimi partnery v Německu, Švédsku, Nizozemí, Itálii, Řecku a dalších zemích.

Společný cíl
Před začátkem každého tréninkového nebo poradenského projektu je potřeba stanovit jasný cíl a prostředky k jeho dosažení. Jedině pokud se na tomto cíli shodneme, může být naše spolupráce přínosná a oboustranně výhodná. Nepotřebujeme Vám jednorázově prodat nějaký trénink. Jedním z témat, které realizujeme, je vyjednávání. Naší taktikou je vždy vyjednávání vítěz - vítěz.

Naše hodnoty, které dodržujeme

V rámci každého projektu, na kterém s Vámi spolupracujeme dodržujeme následující pravidla

  • Důvěra a spolehlivost ve vzájemné spolupráci
  • Neustálý rozvoj a osobnostní růst
  • Individuální přístup ke každému zákazníkovi
  • Důraz na praxi

Důvěra a spolehlivost ve vzájemné spolupráci

Dosáhnout kvalitní výsledky bez důvěry nelze. Proto si velmi zakládáme na vzájemné důvěře. Práce nás baví a spokojený zákazník je nejlepší reference. Proto od nás očekávejte spolehlivost, tvůrčí přístup a vysoké pracovní nasazení. Na oplátku nám věřte v odborných a finančních otázkách. Žádné tréninky a poradenství nebudeme realizovat, pokud nejsou potřebné a přínosné. Jen tak budou ze spolupráce plně těžit obě strany.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010