Kdy je darovací smlouva neplatná

V případě darovací smlouvy existují určité okolnosti, které mohou vést k tomu, že tato smlouva bude považována za neplatnou. Platnost darovací smlouvy závisí na několika faktorech, které je důležité zvážit před uzavřením takového právního aktu.

Neplatnost darovací smlouvy

Existuje několik situací, kdy může být darovací smlouva považována za neplatnou:

1. Nedostatečná vůle stran

Darovací smlouva je závazná pouze tehdy, pokud jsou všichni zúčastnění jednotlivci schopni dát svůj souhlas k darování. Pokud je některá strana donucena nebo nesouhlasí dobrovolně, může být smlouva považována za neplatnou.

2. Nedostatečná forma

Darovací smlouva by měla být uzavřena v písemné formě. Pokud není smlouva řádně sepsána a podepsána všemi zúčastněnými stranami, může být prohlášena za neplatnou.

3. Podvod nebo omyl

Pokud je darovací smlouva uzavřena na základě klamání, podvodu nebo díky nějakému omyle, může být stranami napadená a prohlášená za neplatnou. Je důležité, aby všechny informace byly poskytnuty pravdivě a upřímně.

4. Nepřiměřená výše daru

Pokud je dar příliš velký vzhledem k majetkovému postavení dárce a/nebo příjemce, může to vést k podezření z nekalého jednání. Soud může rozhodnout, že dar byl poskytnut za účelem získání nějaké neoprávněné výhody, a proto smlouvu prohlásit za neplatnou.

Co dělat v případě neplatné darovací smlouvy?

Pokud máte podezření, že darovací smlouva, kterou jste uzavřeli nebo která se vás týká, je neplatná, je vhodné konzultovat tuto situaci s právním odborníkem. Advokát vám může poskytnout nezbytnou radu a navrhnout další kroky, které je třeba podniknout.

Faqs

Je možné darovací smlouvu zrušit?

Ano, za určitých okolností je možné darovací smlouvu zrušit, pokud je prokázána její neplatnost z důvodu nedostatečné vůle, klamání nebo jiných faktorů.

Co se stane s darovaným majetkem po zrušení smlouvy?

Po zrušení neplatné darovací smlouvy je možné, že darovaný majetek bude vrácen zpět dárci. Každý případ však může být specifický a záleží na rozhodnutí soudu.

Je možné smlouvu napadnout i po smrti jedné ze stran?

Ano, pokud existují dostatečné důkazy o neplatnosti darovací smlouvy alespoň jedna ze stran, je možné smlouvu napadnout i po smrti jednoho z účastníků.

Viz také:

Photo of author

Cestin

Napsat komentář